Rimavskosobotská mestská polícia vlani riešila takmer 2300 prípadov

Ilustračná snímka. Foto: Branislav Caban

RIMAVSKÁ SOBOTA – Presne 2298 prípadov riešila v roku 2023 Mestská polícia (MsP) Rimavská Sobota. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom informoval jej náčelník Peter Berecz s tým, že ide o vlastné zistenia policajtov aj hlásenia od občanov.

„Z uvedeného množstva riešili 14 výtržností a ruvačiek. V 56 prípadoch išlo o porušenie nočného pokoja. V 36 prípadoch zistili a riešili vzbudenie verejného pohoršenia, najmä bezdomovcami, ale aj inými neprispôsobivými osobami pod vplyvom rôznych návykových a omamných látok,“ uviedol Berecz.

V kategórii priestupkov ich podľa náčelníka bolo najviac zistených na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, predovšetkým nerešpektovaním ustanovení, ktoré regulujú zastavenie a státie motorových vozidiel. Celkovo išlo o 1469 priestupkov.

„Táto skutočnosť vyplýva z neustáleho zvyšovania stupňa motorizácie a väčšieho počtu vozidiel, z pretrvávajúceho nedostatku parkovacích miest a nerešpektovania dopravných predpisov,“ doplnil Berecz.

MsP má na starosti aj odchyt túlavých psov. V roku 2023 ich mestskí policajti podľa Berecza odchytili dovedna 61. Väčšinu z nich sa podarilo odovzdať do útulkov v okolitých mestách, pretože Rimavská Sobota takéto zariadenie nemá.

Od januára do augusta 2023 mala MsP 13 členov, potom jeden z jej príslušníkov odišiel pracovať na odbor životného prostredia na Mestský úrad Rimavská Sobota.

Polícia prevádzkuje aj chránenú dielňu, kde pracujú piati zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorí majú na starosti sledovanie mestského kamerového systému a plnia aj funkciu operačného pracovníka.

„To znamená, že preberajú telefonické oznámenia. Následne ich spolu s ďalšími získanými informáciami odovzdávajú príslušnej hliadke v teréne na riešenie,“ vysvetlil náčelník s tým, že pracovníkom chránenej dielne sa vlani podarilo zistiť prostredníctvom mestského kamerového systému celkovo 413 prípadov porušení právnych predpisov.

Do konca júna 2023 fungovala v Rimavskej Sobote aj miestna občianska poriadková služba, kde ôsmi pracovníci vykonávali rôzne činnosti v meste, napríklad kontrolu dodržiavania zásad verejného poriadku.

MsP dohliadala aj na pult centrálnej ochrany (PCO), na ktorý je napojených 17 objektov, z toho osem mestských. „Za rok 2023 bol vykonaný výjazd hliadok k narušeným objektom, ktoré sú napojené na PCO v 29 prípadoch,“ konkretizoval Berecz.

Príslušníkom MsP sa na zasadnutí MsZ za prácu poďakoval poslanec a predseda komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Viliam Vaš.

„Naozaj vzorne si vykonávajú svoje povinnosti, aj napriek tomu, že sú v okresanom počte,“ povedal Vaš s tým, že jeho komisia odporúča zvýšiť personálny stav MsP.

„V západných krajinách je na 1000 obyvateľov jeden príslušník polície. U nás je jeden príslušník na skoro 2000 obyvateľov, čo je už na zváženie,“ podotkol poslanec.

Aj primátor Jozef Šimko súhlasil s tým, že počet policajtov nie je vysoký. Upozornil však na finančné limity mesta.

„Neviem, odkiaľ by som získal peniaze na platy policajtov, ak by som prijal ďalších desať. Nie je to jednoduchá vec,“ poznamenal primátor. Doplnil, že aj on súhlasí s pozitívnym hodnotením mestských policajtov.


Ďalšie články