Odbornú školu na strednom Slovensku čaká rekonštrukcia za takmer štyri milióny eur

default Strednú odbornú školu (SOŠ) Žarnovica čaká rozsiahla rekonštrukcia. Foto: FB SOŠ Žarnovica

ŽARNOVICA – Strednú odbornú školu (SOŠ) Žarnovica čaká rozsiahla rekonštrukcia. Jej zriaďovateľ – Banskobystrický samosprávny kraj – získal na tento projekt celkom 3 956 000 eur.

Ako uviedla hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková, zámerom projektu modernizácie infraštruktúry a podpory vzdelávania, odbornej prípravy a zručností SOŠ Žarnovica je zabezpečenie účinného a adresného prepojenia študijných i učebných odborov vzhľadom na aktuálne trendy na trhu práce.

Jeho súčasťou budú stavebné práce, obstaranie nového materiálno-technického vybavenia, ale aj inovácia školských vzdelávacích programov ponúkaných študijných odborov.

Súčasťou stavebných prác bude zhotovenie nových striech a ich zateplenie, presun priečok v troch budovách školy s cieľom vytvorenia nových výučbových priestorov. Takisto rekonštrukcia hygienických zariadení, podláh, realizácia debarierizačných opatrení aj úpravy priestorov a elektroinštalácií na zapojenie nového vybavenia.

„Prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia sa obmení nedostatočné a zastaralé strojové a prístrojové vybavenie využívané pri výučbe odborných predmetov v nadväznosti na technický vývoj a trendy,“ podotkla Štepáneková.

Do školy tak zakúpia nové sústruhy, frézy, laserové stroje, ako aj výukové softvéry na ich ovládanie. V zrekonštruovaných učebniach osadia nové pracovné stanice na výučbu ovládania pneumatiky, elektropneumatiky, elektrických meraní. Pribudne nové robotizované pracovisko s 3D meracím ramenom.

Učebne virtuálnej reality vybavia oblekom na zachytávanie pohybu, prilbou na virtuálnu realitu či lokalizačnou jednotkou na zachytávanie pohybu.

„Zariadenie sa doplní o nové interiérové vybavenie, lavice, stoly, stoličky, skrine, ale aj notebooky, počítače pre študentov, dotykové obrazovky, webkameru a dataprojektor, wifi router, sieťový switch a dátové úložisko,“ dodala Štepáneková.

Štepáneková doplnila, že plánované stavebné úpravy sa dotknú aj chodu školy, vyučovanie presunú do ostatných objektov a jestvujúcich učební. Praktické vyučovanie v dielňach bude zabezpečované na pracoviskách zamestnávateľov – firiem v meste Žarnovica.

(tasr)


Ďalšie články