Rimavská Sobota hľadá dodávateľa výstavby novej škôlky na Dúžavskej ceste

Sídlisko Dúžavská cesta pri Rimavskej Sobote. Foto: Branislav Caban

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota hľadá dodávateľa stavebných prác v rámci projektu výstavby novej materskej školy na sídlisku Dúžavská cesta. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje viac ako 950 000 eur, samospráva sa chce uchádzať o financie z plánu obnovy.

„Objekt bude samostatná stavba v areáli základnej a materskej školy v časti Dúžavská cesta. Návrh predpokladá výstavbu nového dvojpodlažného objektu materskej školy s priľahlým areálom. Nový objekt bude spĺňať požiadavky na predškolskú starostlivosť o 66 detí v troch samostatných triedach,“ priblížila samospráva v oznámení zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Mesto v rámci projektu okrem výstavby samotnej škôlky počíta aj so sadovými úpravami areálu, novým detským ihriskom či s vybudovaním kanalizácie a vodovodu. Na novej škôlke by mesto chcelo umiestniť aj 22 fotovoltických panelov.

Zámer výstavby materskej školy na Dúžavskej ceste, kde žije vyše 1000 Rómov, odobrili poslanci mesta na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Dôvodom sú nedostačujúce kapacity v tamojšej existujúcej škôlke, ktorú môže navštevovať maximálne 26 detí.

Počet detí s právnym nárokom prijatia na predprimárne vzdelávanie na sídlisku pritom podľa štatistík mesta dosiahne v budúcom školskom roku 49 a v tom nasledujúcom 67 detí.

Samospráva sa chce v rámci projektu uchádzať o financie z plánu obnovy. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje približne 956 000 eur, uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 31. mája.

(tasr)


Ďalšie články