Projekt výstavby novej kompostárne je vo finálnej fáze

kompostaren Predpokladaný termín spustenia prevádzky kompostárne je jeseň tohto roka. Foto: FB Mesto Kremnica

KREMNICA – Projekt výstavby novej kompostárne v meste Kremnica je vo finálnej fáze. Ako informovala miestna samospráva, aktuálne pripravujú podklady ku kolaudácii stavby a predpokladaný termín spustenia prevádzky je jeseň tohto roka.

Primátor Martin Novodomec hodnotí kompostovisko ako veľký krok vpred v zelenom odpadovom hospodárstve mesta Kremnica. Uviedol, že nová technológia umožní rýchlejšie a kvalitnejšie spracovať a pretvoriť zelený odpad na kompost.

V novopostavenom objekte prebieha v súčasnom období proces zaškolenia odbornej obsluhy z radov zamestnancov Mestského podniku služieb. Školenia prebiehajú podľa jeho riaditeľky Slávky Hnilovej jednotlivo pre technologické vybavenie kompostovacej linky a jednotlivo pre technické zázemie celého komplexu – budov, vstupnej váhy a spevnených plôch areálu.

Hnilová dodala, že kompostáreň bude slúžiť občanom mesta na odovzdávanie kuchynského odpadu z domácností, bioodpadu zo zelene záhrad a z verejných plôch zelene, ktorý bude následne spracovaný a zhodnotený na výsledný produkt kompostu – pestovateľský substrát.

Na vybudovanie regionálnej kompostárne v blízkosti železničnej stanice získalo mesto Kremnica dotáciu vo výške viac ako 2,73 milióna eur, čo predstavuje 95 percent celkovej ceny – zvyšných päť percent tvorí spoluúčasť mesta. V rámci kompostárne sa budú zhodnocovať biologicky rozložiteľné odpady z mesta a okolitých obcí.

(tasr)


Ďalšie články