V Hnúšti budú voliť hlavného kontrolóra, terajšia kontrolórka odstúpila

Hnusta-mestsky-urad Mestský úrad Hnúšťa. Foto: Branislav Caban

HNÚŠŤA – Predčasným odstúpením hlavnej kontrolórky mesta a prípravou voľby nového kontrolóra sa zaoberali poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hnúšti (okres Rimavská Sobota) na svojich troch posledných zasadnutiach.

Doterajšia hlavná kontrolórka Anna Baričová, ktorá vykonáva svoje druhé funkčné obdobie, sa na tomto poste rozhodla predčasne skončiť. Uplynúť jej malo 31. mája 2025, ale na základe vlastného rozhodnutia končí vo funkcii presne o rok skoršie, teda 31. mája 2024. V ten deň sa skončí aj jej pracovný pomer na Mestskom úrade Hnúšťa.

Dôvody svojho kroku hlavná kontrolórka verejne nekonkretizovala. „Dňa 31. mája končím a nastúpi nová kontrolórka, alebo kontrolór. Držím mu palce, nech robí tak, ako má robiť,“ zdôraznila Baričová.

Pre Banskobystrický Štandard uviedla, vo funkcii končí skôr, pretože je v dôchodkovom veku a chce sa venovať vnúčatám. „Žiadny iný dôvod v tom nie je,“ povedala.

Hlavná kontrolórka mesta mala 80-percentný pracovný úväzok, teda 30 hodín týždenne. Rovnaký úväzok bude mať aj budúci hlavný kontrolór Hnúšte.

V príslušnom oznámení na stránke mesta je ako kvalifikačný predpoklad uvedené iba ukončené úplné stredoškolské vzdelanie. Všetci kandidáti budú mať na svoju prezentáciu vyčlenených päť minút, hlavného kontrolóra spomedzi nich poslanci vyberú v tajnom hlasovaní.

Jeho voľbu stanovili na 25. júna 2024, keď je naplánované najbližšie zasadnutie MsZ. Záujemcovia o tento post môžu posielať prihlášky do výberového konania do 3. júna do 12.00 hodiny. Predpokladaný nástup nového hlavného kontrolóra do práce je 1. júl.


Ďalšie články