Vo Veľkom Krtíši slávnostne oceňovali hasičov z Banskobystrického kraja

34. roèník medzinárodnej súaže s historickou hasièskou technikou v Bratislave Ilustračné foto: TASR

VEĽKÝ KRTÍŠ – Pri príležitosti osláv svätého Floriána, patróna hasičov, sa v Mestskom kultúrnom stredisku vo Veľkom Krtíši konalo slávnostné oceňovanie príslušníkov hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Banskobystrického kraja.

TASR o tom informovala hovorkyňa krajských hasičov Júlia Zeleňáková.

„Hasiči boli ocenení mimoriadnym povýšením, medailou a písomnou pochvalou za službu v HaZZ za dlhoročný a príkladný výkon štátnej služby. Členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a členovia dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí boli ocenení za príkladnú dlhoročnú prácu,“ priblížila Zeleňáková.

Mimoriadne povýšenie do hodnosti kapitána si vo Veľkom Krtíši prevzal Juraj Jarábek z Okresného riaditeľstva HaZZ v Žiari nad Hronom. Medailu za službu v HaZZ II. stupňa dostalo osem príslušníkov zboru, medailu III. stupňa 15 hasičov.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Dušan Hancko odovzdal aj 25 písomných pochvál za príkladný výkon služby.

„Krajská organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR udelila striebornú medailu svätého Floriána ôsmim hasičom, technikom a inšpektorom,“ doplnila Zeleňáková.

(tasr)


Ďalšie články