Rodičom hendikepovaných detí chcú ponúknuť novú službu

ziar Denný stacionár pre deti Žiar nad Hronom. Foto: FB Žiar nad Hronom

ŽIAR NAD HRONOM – Na území mesta Žiar nad Hronom by mohol v budúcnosti vzniknúť denný stacionár pre deti so zdravotným postihnutím.

Po schválení Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta pre obdobie rokov 2024 – 2029 mestským zastupiteľstvom to pre TASR skonštatovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom Monika Minárová.

Ako priblížila, dokument svojou strategickou časťou dáva návod, ktorým smerom by sa mali a mohli sociálne služby v meste Žiar nad Hronom uberať v novom programovom období rokov 2024 – 2029.

„Jednou z najdôležitejších aktivít, o ktorých tento dokument hovorí, je, že by sme sa chceli v tomto období intenzívnejšie zamerať na rodičov s postihnutými deťmi, ktoré sú už po ukončení určitého typu vzdelania,“ podotkla Minárová.

Tieto rodiny často trpia obmedzeným finančným príjmom, rodičia síce poberajú štátnu dávku, ale nemôžu sa realizovať v bežnom zamestnaní. Takisto majú oklieštené voľnočasové aktivity, keďže sa deťom s postihnutím venujú 24 hodín denne.

„Pre týchto rodičov je veľkou pomocou denný stacionár. Vieme, že tento dopyt u nás je, prezentujú ho jednotliví rodičia aj občianske združenia, takže vedenie mesta aj samotná sociálna komisia o tejto situácii vedia a zhodli sme sa na tom, že v tomto období by sme sa chceli zamerať na to, aby sa mesto dopracovalo k zriadeniu tejto sociálnej služby,“ poznamenala Minárová.

Dodala, že by išlo o zariadenie, ktoré by dochádzkou pripomínalo materskú školu. Ráno by na pomoc odkázaný človek prišiel, poobede by zase odišiel do svojho rodinného prostredia.

„V dennom stacionári sa napríklad neposkytuje podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie. Predpokladá sa, že pôjde o klientov, ktorí nie sú schopní sa zamestnať v tradičnom zamestnaní, ale na druhej strane ešte potrebujú nejaké vyžitie a aktivity pre svoj rozvoj,“ vysvetlila vedúca odboru.

(tasr)Ďalšie články