Mesto R. Sobota vyhlásilo súťaž na odpredaj bývalého internátu na Školskej ulici

Bývalý internát na Školskej ulici v Rimavskej Sobote Bývalý internát na Školskej ulici v Rimavskej Sobote. Foto: TASR/Branislav Caban

RIMAVSKÁ SOBOTA – Mesto Rimavská Sobota vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na odpredaj bývalého internátu na Školskej ulici.

Minimálna kúpna cena za niekdajší domov mládeže, ktorý je v zlom technickom stave, predstavuje 1,2 milióna eur.

Vyplýva to z oznámenia zverejnenom na webovej stránke mesta. Ponuka na odpredaj bývalého internátu sa týka samotného objektu i priľahlých pozemkov.

Súčasťou podmienok súťaže je i to, že záujemca musí spolu s ponukou predložiť aj investičný zámer, zastavovaciu štúdiu a vizualizáciu plánovaného využitia priestoru. Ponuky je možné predkladať do 9. mája.

Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí súťaž najneskôr do 15. mája, pričom kritériom hodnotenia je najvyššia ponúknutá cena,“ priblížilo mesto.

Domov mládeže v Rimavskej Sobote bol využívaný ako školský internát od roku 1965, mesto objekt získalo do vlastníctva od Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2013. Bývalý internát je v zlom technickom stave a už vyše desaťročia chátra.

O jeho využití sa diskutovalo niekoľko rokov, samospráva chcela budovu prebudovať na nájomné byty, hovorilo sa aj o domove sociálnych služieb či dennom stacionári.

Zámer odpredať budovu formou obchodnej verejnej súťaže schválili poslanci mesta na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

(tasr)


Ďalšie články