Zberný dvor v Lučenci nepodlieha podľa MŽP posudzovaniu vplyvov na prostredie

dane za komunalny odpad Ilustračné foto: Unsplash.com

LUČENEC – Zberný dvor na Ulici A. Jiráska v Lučenci nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tak rozhodlo v súvislosti s podnetom Okresného úradu (OÚ) Lučenec.

TASR o tom informovala spoločnosť Kosit West, ktorá chce zberný dvor prevádzkovať. Informáciu potvrdil aj envirorezort s tým, že rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Spoločnosť Kosit West zabezpečuje v Lučenci služby v oblasti odpadového hospodárstva od začiatku augusta 2023 na základe výsledkov verejného obstarávania. Firma začiatkom januára nakrátko spustila aj prevádzku zberného dvora na Ulici A. Jiráska, podľa OÚ Lučenec sa však pre chýbajúci súhlas dopustila správneho deliktu.

Spoločnosť argumentovala, že o povolenie na prevádzku žiadala úrady ešte v septembri 2023. OÚ Lučenec konanie o vydaní súhlasu na prevádzku zberného dvora prerušil do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia MŽP.

Mestské zastupiteľstvo v Lučenci v druhej polovici marca schválilo odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Kosit West s poskytnutím dodatočnej lehoty v trvaní 35 dní. Firma verí, že po rozhodnutí envirorezortu už vydaniu súhlasu na prevádzku zberného dvora nebude nič brániť.

„Spoločnosť Kosit West takisto verí, že v dohľadnej budúcnosti oficiálne otvorí prevádzku zberného dvora na Ulici A. Jiráska 12 v Lučenci a bez akýchkoľvek prekážok bude pokračovať v plnení zmluvy, ktorú má uzatvorenú s mestom Lučenec,“ uviedla vedúca oddelenia PR a marketingu spoločnosti Slavomíra Brzová.

(tasr)


Ďalšie články