Známe sú termíny, kedy bude zápis budúcich prváčikov v banskobystrických školách

prvaci Foto: TASR/Radovan Stoklasa

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto Banská Bystrica určilo čas zápisu v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Termín je od 1. do 30. apríla 2024. „Podľa školského zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný v zákonom stanovenom termíne prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,“ informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

„A to na základe písomného stanoviska príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,“ spresnila Marhefková.

Doplnila, že zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. „A to bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,“ dodala hovorkyňa.

Termíny a časy slávnostných zápisov nájdete na webe mesta, ako aj na stránkach jednotlivých škôl. Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a mať pri sebe jeho rodný list, občiansky preukaz zákonného zástupcu a vyplnenú elektronickú prihlášku.

(mk)


Ďalšie články