Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene mala vlani viac ako 72 tisíc návštevníkov

kniznica,zv Foto: FB Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

ZVOLEN – Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene mala vlani 72.073 evidovaných návštevníkov. Z toho 17.203 ľudí bolo na podujatiach.

Pre TASR to uviedla vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb Zuzana Hančuľáková. Dodala, že pripravili 731 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 110 pre dospelých a 621 pre deti do 15 rokov.

Vlani mali aj osem vzdelávacích akcií pre knihovníkov. Podľa nej činnosť knižnice obmedzovala rekonštrukcia na prízemí. Všetky podujatia tak boli v študovni a v oddelení náučnej a spoločenskovednej literatúry.

„Medzi najúspešnejšie akcie patrili vyhodnotenie súťaže Štúrovo pero 2023 a Literárny Zvolen 2023 či aktivity v Týždni slovenských knižníc,“ priblížila.

Počas celého roka mali možnosť registrovaní čitatelia využívať službu e-kníh. Ľuďom ich na požičanie poskytujú vyše 16.000. „Stačí, aby mali platný čitateľský preukaz, uhradený ročný členský poplatok a vyrovnané všetky pokuty,“ informovala. S cieľom požičať si ich sa registrovalo 130 nových používateľov cez online katalóg. Počas roka si 207 používateľov požičalo 1515 e-kníh.

Pre skvalitnenie knižničného fondu obecných knižníc sa vo Zvolene zapojili do projektu s názvom Putovná knižnica. Bolo to spolu s piatimi regionálnymi knižnicami Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Snahou bolo podporiť vzťah ku knihám a uľahčiť prístup obyvateľov obcí k literatúre. Knižnica vytvorila výmenné súbory z vlastného knižničného fondu a z nových kníh, ktoré kúpili z dotácie BBSK. Z nej to bolo 153 kníh za 1670 eur.

Výmenné súbory kníh po 50 kusov si prevzali vlani v auguste obecné knižnice v Dubovom, Dúbravách, Bzovíku, v Kriváni, Uňatíne a Veľkej Lúke. Požičali si ich na šesť mesiacov.

Knižničný fond sa v minulom roku rozrástol o tituly beletrie i náučnej literatúry pre dospelých a deti. „Z celkového počtu 2797 sme kúpou získali 2477 kníh a darom 320,“ spomenula. Evidovali tiež 156 titulov dochádzajúcich periodík v 156 exemplároch, z toho 20 zahraničných.

(tasr)


Ďalšie články