Rimavskosobotskí poslanci zasadnú na prvej tohtoročnej schôdzi, budú schvaľovať rozpočet

Rimavská-Sobota-kostol-Hlavné-námestie Hlavné námestie v Rimavskej Sobote Foto: Branislav Caban.

RIMAVSKÁ SOBOTA – Dovedna 13 bodov majú v programe prvého tohtoročného zasadnutia poslanci mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote. Ako informuje samospráva na svojej oficiálnej internetovej stránke Rimavskasobota.sk, uskutoční sa 27. februára 2024 o 14.00.

Hlavným bodom je schvaľovanie tohtoročného rozpočtu mesta. Na poslednom vlaňajšom zasadnutí dňa 12. decembra 2023 tento základný právny predpis mesta radní neschvaľovali, takže do nového roka vstúpila Rimavská Sobota v rozpočtovom provizóriu.

Medzi ďalšie dôležité body programu patria informatívna správa o nakladaní s mestskými lesmi za rok 2023 a obchodná verejná súťaž na predaj dreva na pni v tomto roku, ako aj program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie rokov 2024 – 2030.

Okrem toho si poslanci vypočujú správu hlavného kontrolóra mesta za rok 2023 a budú schvaľovať dodatok k zásadám hospodárenia mesta. Prejednať musia aj štyri majetkoprávne otázky o odpredaji mestského majetku a zriadení vecných bremien.


Ďalšie články