Pripomienky k zmene územného plánu môžu v Detve poslať do 18. marca

Detva Mesto Detva Foto: Facebook.

DETVA – Mesto Detva pripravuje aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie mesta. Verejnosť môže podávať pripomienky a podnety k zmenám a doplnkom územného plánu do 18. marca. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.

Dodáva, že sa to týka zmien a doplnkov číslo šesť. Právnické a fyzické osoby, ktoré využívajú územie, môžu oznámiť svoje požiadavky na mestský úrad. Môže to byť v písomnej alebo elektronickej forme.

Hovorca mesta Milan Suja uviedol, že do územného plánu zapracujú žiadosti zaslané v období od 15. februára do 18. marca. Budú to však aj požiadavky, ktoré nezapracovali v rámci zmien a doplnkov číslo päť. Vo väčšine žiadostí boli podľa hovorcu uvedené požiadavky o zaradenie pozemkov do funkčných plôch bývania.

Poznamenal, že mesto bude požadovať zmenu funkčného využitia pri niektorých plochách. Bude to napríklad preklasifikovanie funkčnej plochy pod rozostavaným objektom plánovaného okresného úradu. „Z vyššie uvedených skutočností bude aktualizácia územného plánu vypracovaná najmä na účely zaradenia pozemkov do funkčných plôch rodinných domov,“ objasnil s tým, že nebudú rozširovať plochy priemyselnej zóny.

Územný plán v pôvodnom znení schválili v roku 2006, zmeny a doplnky číslo štyri schválilo detvianske mestské zastupiteľstvo v roku 2019. Záväznú časť vyhlásilo všeobecne záväzným nariadením rovnako v roku 2019. „Z hľadiska územného plánovania je povinnosťou mesta zabezpečiť jeho správny rozvoj v súlade s platným územným plánom,“ spresnil Suja.

Spomenul, že v rámci plánovanej aktualizácie bude mesto prehodnocovať funkčné využitie niektorých území v intraviláne. Zároveň bude posudzovať všetky žiadosti o zaradenie do územného plánu. „Momentálne je pomerne veľký záujem o výstavbu v extraviláne, preto bude mesto Detva v rámci aktualizácie dbať na správne regulovanie výstavby v lazníckych lokalitách,“ podotkol.

Podľa neho v súčasnosti pokračuje digitalizácia platného územného plánu, kde zapracujú aktuálny stav technickej a cestnej infraštruktúry.

(tasr)


Ďalšie články