Mestská polícia Tisovec vlani riešila 353 oznámení a zistila tri trestné činy

Pohľad na Tisovec Pohľad na Tisovec Foto: Branislav Caban

TISOVEC – Dovedna 353 rôznymi oznámeniami od občanov a iných subjektov sa zaoberala v roku 2023 Mestská polícia (MsP) Tisovec v okrese Rimavská Sobota. Vyplýva to zo správy o činnosti MsP, ktorú vypracoval zastupujúci náčelník Ján Barto.

„V roku 2022 bolo MsP podaných celkom 268 oznámení. Je to teda evidentný nárast, v tomto prípade o 85 oznámení. Oznámenia boli podávané hlavne našimi občanmi, ale podávali ich aj iné fyzické osoby, prípadne právnické osoby,“ uviedol Barto.

Dodal, že vlani MsP Tisovec objasňovala aj 77 priestupkov a v blokovom konaní za ne uložila pokuty v súhrnnej sume 740 eur. Spolu 30 priestupkov ukončili mestskí policajti dohováraním. Zistili aj tri trestné činy, ktoré odstúpili na riešenie štátnej polícii.

Ako náčelník ďalej uviedol v správe, na bezpečnostnú situáciu v Tisovci a v mestskej časti Rimavská Píla majú najväčší vplyv dva faktory, zloženie obyvateľstva a jeho sociálna situácia.

„Všetci vieme, aká je u nás situácia so zamestnanosťou, ktorá sa v poslednom čase nezlepšuje a mnohí obyvatelia musia za prácou dochádzať. Zamestnanosť v meste a sociálna situácia vplývajú aj na kriminalitu,“ zdôraznil Barto.

Problémom v tejto súvislosti je personálny stav MsP. Podľa náčelníka v prvých štyroch mesiacoch roka 2023 zabezpečovali výkon služby v meste so zhruba 3 700 obyvateľmi len dvaja mestskí policajti.

Od začiatku mája nastúpil do služby nový príslušník MsP, bývalý policajt Obvodného oddelenia Policajného zboru v Hnúšti.

Viacerí poslanci tisovského mestského zastupiteľstva i vedenie mesta pritom v posledných rokoch upozorňujú na skutočnosť, že MsP by potrebovala aj štvrtého člena. Rozšíreniu jej radov však bráni nedostatok financií.

Čiastočnou kompenzáciou bolo pôsobenie troch členov Miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí v rámci projektu pracovali do 1. júla 2023.

MsP prevádzkuje mestský kamerový systém, ktorý má v súčasnosti 44 monitorovacích kamier.

„Kamerový systém sa osvedčil, čo dokazujú aj zistení páchatelia trestnej činnosti, prípadne promptné vyriešenie priestupkov v meste Tisovec a v miestnej časti Rimavská Píla,“ zakončil zastupujúci náčelník.


Ďalšie články