Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Vrecia na kuchynský odpad dostanú od mesta Revúca aj obyvatelia bytových domov

recycling-bins-373156_1280 Ilustračná snímka Foto: Pixabay

REVÚCA – Mesto Revúca začalo v uplynulom období s distribúciou vriec na kuchynský odpad, teraz ich okrem obyvateľov rodinných domov prvýkrát dostanú aj ľudia žijúci v bytoch. Verejnosť tiež dostane návod s informáciami o tom, ako s odpadom nakladať. Na sociálnej sieti o tom informovala samospráva.

Obyvatelia rodinných domov v Revúcej v uplynulých dňoch dostali vrecia na kuchynský bioodpad. Využívať ich môžu spolu s košíkmi na kuchynský odpad, ktoré od mesta dostali v minulosti. Vrecia na odpad tento rok dostanú aj obyvatelia bytoviek, ktorí kuchynský odpad vyhadzujú do 240-litrových nádob na sídliskách.

„Obyvatelia po novom môžu do týchto nádob vhodiť aj biodegradovateľné alebo mikroténové vrecká s kuchynským odpadom. Oproti minulému obdobiu ide o podstatnú zmenu, keď kuchynský odpad nesmel obsahovať žiadne vrecká,“ priblížilo mesto s tým, že každá domácnosť má nárok na 50 vriec.

V roku 2023 sa obyvateľom Revúcej podarilo vyseparovať takmer 87 ton kuchynského bioodpadu. Vytriedený kuchynský biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný do bioplynovej stanice v Jelšave, kde sa používa na výrobu biometánu.

(tasr)