Lučenec chce zrekonštruovať jednu z hlavných ulíc v meste

Novohradská ulica Novohradská ulica v Lučenci – vizualizácia po dokončení. Foto: Promost, s. r. o.

LUČENEC – Mesto Lučenec chce zrekonštruovať Novohradskú ulicu v celej jej dĺžke. Počíta s novým povrchom, zeleňou aj vodnými prvkami. Uviedla to hovorkyňa mesta Michaela Baboľová s tým, že samospráva už má vypracovanú projektovú dokumentáciu a uchádza sa o dotáciu zhruba 3,8 milióna eur z Integrovaného územného plánu Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Ulica sa po rekonštrukcii zmení na priestrannú modernú komunikáciu tvorenú širokými chodníkmi po bokoch, jazdnými pruhmi pre vozidlá, cyklopruhmi, zastávkou MHD, novým osvetlením, ako aj plochami na odstavenie motorových vozidiel v pozdĺžnom, prípadne šikmom smere,“ konštatovala Baboľová.

Celkový vzhľad ulice bude podľa nej dotvorený stromoradiami a oddychovými plochami so zeleňou, mestským mobiliárom (lavičky, smetné koše, ochranné mreže ku koreňom a kmeňom stromov a podobne) vrátane fontány, hodín a umeleckého diela. S prihliadaním na klimatické zmeny bude vyriešený spôsob nakladania s dažďovými vodami tak, aby boli zadržiavané v území a neboli odvádzané automaticky do kanalizačnej siete.

Cieľom projektu je modernizácia miestnej komunikácie a doplnenie technicko-kvalitatívnych prvkov, ktoré súčasná miestna komunikácia neobsahuje. Vďaka rekonštrukcii sa tiež urýchli a skvalitní presun občanov, hlavne motorovými vozidlami, ale aj peších,“ dodala primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková.

Rekonštrukciou komunikácie, ktorá je plánovaná na tri etapy, sa podľa samosprávy zároveň odstráni technicky nevyhovujúci stav a zvýši sa bezpečnosť chodcov aj cyklistov. Výsadbou zelene sa prispeje k rozvoju kvality životného prostredia. Aplikácia projektu bude mať vplyv aj na estetický vzhľad mesta.

(bra)


Ďalšie články