Múzeum v Rimavskej Sobote má výstavu o stredovekom a včasnonovovekom hrnčiarstve

Gemersko-malohontské múzeum v R. Sobote Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Foto: Branislav Caban.

RIMAVSKÁ SOBOTA – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu s názvom Stredoveké a včasnonovoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte a v Novohrade. Informoval o tom archeológ múzea Alexander Botoš.

„Na sprístupnenej výstave sú prezentované nálezy bielej stredovekej keramiky z obdobia od 11. – 12. až do 18. storočia. Produkcia tejto keramiky však pretrvávala kontinuálne viac ako 700 rokov až do prvej polovice 20. storočia,“ ozrejmil Botoš.

Ako dodal, prezentovaná je široká škála hrnčiarskych výrobkov, napríklad hrnce, šálky, džbány, krčahy, ale aj špecifikum tohto druhu keramiky – hlinené fľaše. „Návštevník sa na výstave môže oboznámiť s procesom výroby hrnčiarskych výrobkov v stredoveku, ktorý je okrem sprievodných textov zhmotnený aj pomocou repliky stredovekej hrnčiarskej dielne z vlastníctva hrnčiara Antona Drímaja z Beluja,“ podotkol archeológ.

Na výstave sú podľa jeho slov prezentované zbierkové predmety zo zbierok GMM, ale aj Hradného múzea vo Fiľakove a Novohradského múzea a galérie. Výstava trvá do 30. apríla 2024.

Hrnčiarstvo patrí k najstarším remeslám v dejinách ľudstva. Z mäkkej hliny dokázal neolitický človek vyrobiť pomocou svojich rúk a ohňa pomerne odolné a všestranne použiteľné keramické nádoby, ktoré sprevádzajú človeka až do súčasnosti (v Karpatskej kotline už viac ako 8 000 rokov).

Na území Slovenska v stredoveku existovalo niekoľko okruhov keramiky deliacich sa podľa farby črepu keramiky a zodpovedajúcich aj určitým územným okruhom. „V župách Gemer-Malohont a Novohrad bola rozšírená takzvaná biela keramika. Hrnčiarstvo na tomto území nadobudlo špecifický charakter vďaka surovinovým zdrojom – hlinám s obsahom kaolínu, ktoré patria medzi najväčšie ložiská kvalitnej ohňovzdornej hliny v celej Karpatskej kotline.

Pre keramiku produkovanú v Gemeri-Malohonte a Novohrade je typické bohaté červenohnedé maľovanie (dekorovanie) zemitými hlinkami, ktoré sa objavuje od 2. pol. 14. storočia a udržuje sa až do zániku produkcie tejto keramiky.

(bc)


Ďalšie články