Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Škola v Lučenci podala pre vyradenie zo siete žaloby na ministerstvo i inšpekciu

FOTO TASR - Erika Ïurèová FOTO TASR – Erika Jureková

LUČENEC – Súkromná základná škola (SZŠ) na Gemerskej ceste v Lučenci podala pre vyradenie zo siete škôl žaloby na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR aj Štátnu školskú inšpekciu. Rezort školstva tvrdí, že žaloba mu zatiaľ doručená nebola, trvá však na zákonnosti svojho postupu.

„Zároveň pripravujeme ďalšie právne kroky smerujúce k dosiahnutiu čo najrýchlejšej súdnej ochrany. Pripravujeme aj ďalšie procesne relevantné podania, s ktorými sa bude musieť aj ministerstvo školstva zákonným spôsobom vyrovnať,“ uviedol v stanovisku pre TASR zriaďovateľ školy Branislav Becher.

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) v stredu (8. 11.) informoval, že rozhodnutie o vyradení SZŠ v Lučenci k 31. októbru nariadil preskúmať, pochybenie v postupe štátnych inštitúcií sa však nenašlo. Ako uviedol, po splnení všetkých náležitostí bude môcť škola požiadať o zaradenie do siete od 1. septembra.

„Kto vyrieši problém straty zamestnania približne 40 zamestnancov a stratu školy pre 150 detí? A v septembri 2024 sa všetci vrátia na svoje miesto, akoby sa nič nestalo?“ skonštatoval zriaďovateľ školy. SZŠ ešte začiatkom aktuálneho školského roka navštevovalo vyše 140 detí, všetci žiaci koncom októbra prestúpili na iné školy.

Rezort školstva rozhodol o vyradení SZŠ v Lučenci zo siete škôl a školských zariadení na základe návrhu školskej inšpekcie. Tá mala nedostatky na súkromnej škole zistiť vlani pri kontrolách na prelome novembra a decembra. Problémom bolo spoločné vzdelávanie žiakov šiesteho ročníka ZŠ a žiakov prímy osemročného gymnázia. Inšpekcia škole uložila prijať opatrenia na odstránenie stavu, pri následnej kontrole jej mal byť zamedzený vstup do priestorov školy, čo vyhodnotila ako marenie výkonu.

SZŠ v Lučenci považuje rozhodnutie ministerstva a postup školskej inšpekcie za nezákonný, zriaďovateľ kritizuje aj postup v prípade opravného prostriedku proti rozhodnutiu. Podľa Bechera bol rozklad podaný správne a v zákonom stanovenej lehote, ministerstvo však o riadnom opravnom prostriedku nerozhodovalo.

„Ministerstvu bolo doručené podanie, ktoré nebolo možné vyhodnotiť ako odvolanie, pretože proti rozhodnutiu správneho orgánu vo veci vyradenia zo siete škôl a školských zariadení SR má právo podať rozklad len účastník konania, ktorým je zriaďovateľ. V tomto prípade však podala rozklad súkromná základná škola a súkromný školský klub detí v zastúpení Ivanom Jánošíkom, advokátom, teda neoprávnená osoba,“ uviedol pre TASR komunikačný odbor rezortu školstva.

(tasr)