Odborníci poukázali na zmeny v lese po výskume v Dobročskom pralese

polárna žiara aurora borealis Ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP

ZVOLEN – Na vážnosť situácie v súvislosti s klimatickou zmenou poukázali účastníci seminára, ktorý sa pod názvom Adaptácia lesných drevín a toky uhlíka v lesných ekosystémoch v čase globálnej zmeny klímy konal v uplynulých dňoch v Čiernom Balogu.

Ako informuje Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR, vedci z Lesníckej fakulty Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene a Národného lesníckeho centra (NLC) prezentovali priebežné výsledky výskumu z Národnej prírodnej rezervácie Dobročský prales.

„Štyri hlavné prezentácie poukázali na vážnosť situácie v súvislosti s klimatickou zmenou. Boli prezentované scenáre vývoja zvyšovania teploty a ich dosahy. Najhorší scenár ráta s oteplením do konca storočia o štyri stupne Celzia,“ uvádza ŠOP SR.

Dynamika zmien je podľa ŠOP SR obrovská, nedajú sa využívať staršie postupy a opatrenia. „Je veľmi neisté niečo predpovedať na dlhšie obdobie. Preto sú kontinuálny výskum a monitoring nevyhnutné. Prezentované boli možnosti zmiernenia dosahov klimatickej zmeny aj pomocou umelej obnovy lesa a asistovanej migrácie,“ pripomína.

Potvrdené fakty o toku uhlíka v lesnom ekosystéme ukazujú, že rastúci les uhlík viaže a je z dlhodobého pohľadu jeho úložiskom, zatiaľ čo pri rozpade v procese odumierania drevín sa do prostredia uvoľňuje. „To znamená, že lesné ekosystémy síce viažu uhlík, ale dlhodobo. Preto je dôležité používať také opatrenia v lesníctve, ktoré nebudú viesť k jeho uvoľňovaniu, toto sa týka najmä uhlíka uskladneného v pôde,“ konštatuje ŠOP SR.

Konkrétne opatrenia môžu zahŕňať jemnejšie ťažbové postupy, prechod od pásových clonných rubov k skupinovej, prípadne jednotlivej stromovej forme.

Priamo na výskumnej ploche boli predstavené monitorovacie zariadenia na zaznamenávanie správania stromov pri rôznych prejavoch počasia. Výskum preukázal, že počas extrémne suchého leta 2022 prales dokázal zadržať v pôde vyššiu vlhkosť v porovnaní so susedným rovnovekým smrekovým porastom.
Z diskusie s lesníkmi z praxe vyplynuli aj otázky týkajúce sa problematiky škôd na lesných porastoch spôsobených raticovou zverou, čo otvára nové témy pre výskum.

(tasr)


Ďalšie články