Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Základné školy v Rimavskej Sobote navštevovalo 2 006 žiakov, materské 620 detí

FOTO TASR - Erika Ïurèová FOTO TASR – Erika Jureková

RIMAVSKÁ SOBOTA – Základné školy (ZŠ) v meste Rimavská Sobota navštevovalo v uplynulom školskom roku celkovo 2 006 žiakov a v materských školách (MŠ) bolo dovedna 620 detí.

Vyplýva to z informatívnej správy o naplnenosti materských a základných škôl v meste v školskom roku 2022/2023, ktorú na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslancom predložila vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu Rimavská Sobota Renáta Adorjánová.

Naplnenosť materských škôl v meste bola podľa správy 87 percent a celkový počet detí medziročne klesol o dve. Naopak, počet žiakov v ZŠ sa v minulom školskom roku zvýšil o 30.

V aktuálnom školskom roku sú však obidve čísla nižšie. „Celkový počet detí v MŠ je 598 a v ZŠ konkrétne 1 980 žiakov,“ spresnila vedúca.

Poslanec Viliam Vaš sa jej poďakoval za prehľadne spracovanú správu. Zároveň podotkol, že počty detí v školách výrazne neklesli, čo je potešiteľné. „Je to veľmi dôležitý ukazovateľ pre budúcnosť mesta,“ zdôraznil poslanec.

Aktuálne je v meste Rimavská Sobota zriadených šesť materských škôl, ich počet sa v posledných rokoch nemenil. Základných škôl je päť a takisto nedošlo k zmene. Tri ZŠ sú s vyučovacím jazykom slovenským a dve s vyučovacím jazykom maďarským. Všetky majú právnu subjektivitu.


Branislav Caban