Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Banská Bystrica rozdelila 2,3 milióna eur, pôjdu na rekonštrukcie i nové projekty

investicie,bb Mesto B. Bystrica použije financie na nevyhnutné rekonštrukcie, prípravu projektových dokumentácií i viaceré projekty. Foto: FB Mesto BB

BANSKÁ BYSTRICA – Mesto pod Urpínom získalo v rámci výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie mimorozpočtové zdroje vo výške 2,3 milióna eur ako refundáciu výdavkov na zabezpečenie základných potrieb odídencov. Použije ich na nevyhnutné rekonštrukcie, prípravu projektových dokumentácií i viaceré projekty. O prerozdelení zdrojov rozhodlo v utorok mestské zastupiteľstvo.
 „Posledné roky boli pre všetkých náročné. Či už išlo o pandémiu, alebo o utečeneckú krízu, štát v oboch prípadoch zlyhal. Od začiatku sme sa k týmto situáciám postavili zodpovedne a snažili sme sa byť maximálne nápomocní. Hoci bola naša pomoc nezištná, som rád, že sme boli v projekte úspešní a vďaka financiám získaným prostredníctvom opatrenia FAST-CARE budeme môcť doplniť do rozpočtu chýbajúce prostriedky, napríklad na údržbu infraštruktúry. Zároveň môžeme dokončiť alebo zrealizovať projekty, na ktoré v rozpočte neostávalo veľa prostriedkov,“ konštatoval banskobystrický primátor Ján Nosko.

Najvyššia suma, viac než milión eur, pôjde do výstavby nájomných bytov na Ďumbierskej ulici. Na prípravu projektovej dokumentácie k plánovaným investičným zámerom plánuje mesto vyčleniť zhruba 315 000 eur. Na ďalšiu etapu rekonštrukcie priestorov zariadenia pre seniorov KOMUCE je určených 10 360 eur a na dofinancovanie výdavkov potrebných na vybudovanie oddychovej zóny Magnólia pri zariadení pre seniorov Jeseň 4000 eur. Údržba objektov v sociálnej oblasti si vyžiada 69 000 eur. Samospráva chce pokračovať aj v rekonštrukcii zanedbaného úseku vozovky – slepej ulice na Poľnej ulici, kde počíta s objemom 130 000 eur. Na stavebnú údržbu miestnych komunikácií investuje ďalších približne 138 000 eur.


„Proces výkupu pozemkov na potreby budovania mestských cyklotrás je administratívne a časovo náročný. Pre jeho zjednodušenie, a tým aj urýchlenie celej výstavby cyklotrás, chce mesto zabezpečiť externé služby dodávateľského charakteru. Plánuje na to 70 000 eur a na výkup pozemkov 230 000 eur. Na údržbu cyklotrasy Hušták je vyčlenených asi 35 200 eur,“ zhrnula hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. K ďalším plánovaným projektom patrí prvá etapa záchrany niekdajšieho detského ihriska Hexagon pod Pamätníkom SNP, dofinancovanie súťažného dialógu revitalizácie Námestia slobody, ale aj odstránenie havarijného stavu strechy na bašte na Lazovnej ulici.

(tasr)