Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

V Národnom parku Muránska planina ťažia o tretinu menej dreva

muranska planina1 Väčšina ťažby v Národnom parku Muránska planina bola náhodná. To znamená, že išlo o spracovanie kalamity. Ilustračné foto: FB NP Muránska planina

BANSKÁ BYSTRICA – Od začiatku tohto roka do konca augusta Správa Národného parku Muránska planina zrealizovala ťažbu 17 477 m3 drevnej hmoty. Podľa Jána Šmídta, riaditeľa národného parku, preto politici v dnešnej dobe zavádzajú tvrdeniami, že v lokalite sa nadmerne ťaží drevo v období, keď je takáto ťažba zakázaná.

Väčšina ťažby, až 99 percent, bola náhodná. To znamená, že išlo o spracovanie kalamity, ktorej vykonanie ukladá obhospodarovateľom lesov zákon o lesoch. Zvyšné jedno percento predstavovali výchovné zásahy v predrubných porastoch,“ uviedol Ján Šmídt.

Celkové ťažbové práce, ktoré má Správa Národného parku Muránska planina objednané u dodávateľov v roku 2023, predstavujú objem 40 000 m3 na porastovej ploche 15 083 hektárov. V bezzásahovej zóne A národného parku, ktorá predstavuje 41 percent jeho územia, sa žiadna ťažba nevykonáva. Programy starostlivosti o lesy umožňujú v Národnom parku Muránska planina vykonávať ťažbu priemerne v objeme približne 60 000 m3 ročne. Plánovaná ťažba Správy Národného parku Muránska planina v roku 2023 teda predstavuje približne dve tretiny možnej úmyselnej ťažby.

 

„Správa Národného parku Muránska planina považuje za potrebné uviesť na pravú mieru aj nepravdivé tvrdenia politikov, že nadmerne ťaží drevo, a to v období, keď je takáto ťažba zakázaná. V Národnom parku Muránska planina štátne aj neštátne subjekty obhospodarujúce les môžu vykonávať náhodnú ťažbu mimo zóny A celoročne a nie sú v tomto zmysle limitované žiadnym zákazom alebo obmedzením vyplývajúcim z rozhodnutia orgánu ochrany prírody alebo iným zákazom,“ dodal Šmídt.


Mário Kaprálik