Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Mesto Zvolen preplatí dopravcovi zvýšené náklady na MHD

sad,zv Mesto Zvolen vysúťažilo dodávateľa pre služby MHD v roku 2021. Ilustračné foto: SAD Zvolen

ZVOLEN – Mesto Zvolen preplatí zmluvnému dopravcovi Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., (SAD Zvolen) zvýšené náklady na prevádzku mestskej autobusovej dopravy vo Zvolene (MHD). Na rokovaní o desaťpercentnom navýšení rozhodli mestskí poslanci. Dôvodom navýšenia je preukázané navýšenie niektorých položiek o viac ako 30 percent súvisiacich s udalosťami v roku 2022 – vojnový konflikt na Ukrajine a podobne.

Mesto Zvolen vysúťažilo dodávateľa pre služby MHD v roku 2021, pričom zmluva bola so SAD Zvolen podpísaná 30. decembra 2021 a začiatok poskytovania služby bol stanovený od 1. júla minulého roka. Reálne vynaložené náklady žiadal dopravca kompenzovať už v októbri 2022, odkedy sa uskutočnilo s mestom niekoľko pracovných rokovaní a prebehla i písomná komunikácia.

„Dopravca deklaroval, že bez navýšenia, resp. úpravy výpočtu preukázanej straty tak, aby bola navýšená cena služby, nedokáže uvedenú službu zabezpečiť a bude musieť od zmluvy odstúpiť,“ uviedol pri predstavení návrhu vedúci odboru dopravy zvolenského mestského úradu Pavel Brťka s tým, že mesto si spracovalo analýzu.

„Na základe analýzy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní dospelo mesto Zvolen k názoru, že navýšenie o 10 percent podľa ponuky SAD Zvolen je vzhľadom na súčasné ceny najvýhodnejšie riešenie v porovnaní s možnosťou vyhlásenia novej súťaže, kde by sme sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostali na úplne inú cenu za kilometer,“ konštatoval vedúci s tým, že okrem iného by mohla byť ohrozená aj služba vo verejnom záujme, na ktorú by doplatila cestujúca verejnosť.

(sita)