Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Foto: V Kúpeľoch Sliač predstavili víziu rekonštrukcie centrálnej časti kúpeľov

hlavna2 Kúpele Sliač pri Zvolene by sa mali dočkať obnovy a ide o investičný zámer, ktorý na Slovenskú nemá obdobu. Foto: Architektonický ateliér Between

SLIAČ – Kúpele Sliač pri Zvolene by mali byť po dlhých rokoch krajšie a modernejšie. Po skončení rekonštrukcie získajú podobu, aká nemá na Slovensku obdobu! Architektonický ateliér Between predstavil výsledky dopracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie. Celkový projekt modernizácie je rozpočtovaný na približne 200 miliónov eur.

Obnova Kúpeľov Sliač je plánovaná na niekoľko etáp. Práve prvá z nich sa nachádza v štádiu kompletne spracovanej urbanisticko-architektonickej štúdie. Štúdia je zameraná najmä na rekonštrukciu budov, ktoré sú momentálne v dôsledku havarijného stavu mimo prevádzky a pre verejnosť uzavreté. Ide o obnovu liečebných domov Slovensko, Bratislava, Detva, Amália, Poľana, a tiež o Kúpeľné domy 1 a 2, ktoré svojou funkciou spočívajúcou v poskytovaní liečebných procedúr tvoria základ kúpeľnej zdravotníckej prevádzky a akési „srdce kúpeľov”. Viaceré z nich sú národné kultúrne pamiatky.

Okrem rekonštrukcie budov, ktoré majú priniesť navýšenie lôžkovej kapacity na kapacitnú úroveň z minulosti, je novinkou centrálna časť určená na príjem pacientov a klientov, samotnú rehabilitáciu a liečebné procedúry. Vznikne taktiež prepojovací objekt medzi ubytovacími zariadeniami v centre kúpeľov a KD I, ktorého úlohou je zabezpečiť prechod medzi kúpeľnými domami a ubytovacími zariadeniami tzv. suchou nohou.

Prepojovacie chodby budú spájať aj viaceré ďalšie objekty, čo umožní bezproblémovú a pohodlnú celoročnú prevádzku, ktorá kúpeľom momentálne veľmi chýba. Súčasťou plánovanej investície sú takisto obnova pramennej komory, vybudovanie 25–metrového plaveckého bazéna na mieste bývalého objektu stravovacieho zariadenia Tatra s menším wellnessom a relaxačného výplavového bazéna. Obnova centrálnej časti sa týka aj exteriéru a bude v znamení návratu – k pôvodným prvkom, materiálom a povrchom, ktoré majú podčiarknuť prepojenie s prírodou a liečivými prameňmi.

„Celkový projekt rekonštrukcie je rozpočtovaný na približne 200 miliónov eur. Avšak táto prvá etapa si bude vyžadovať finančné zdroje vo výške 60 miliónov eur. Našou aktuálnou snahou je získať financovanie pre zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie a realizačných projektov. Ak by nedošlo k meškaniu financovania investícií zo strany akcionára, my sme pripravení začať s rekonštrukciou v závere budúceho roka, teda po ukončenú budúcej letnej sezóny,“ hovorí riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.

„Naším cieľom je obnoviť a dobudovať kúpeľný areál a v ňom profesionálne zdravotnícke zariadenia pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu v zmysle požiadaviek systému verejného zdravotníctva na základe aktuálneho zdravotného stavu obyvateľstva a predikcie jeho vývoja. Veľmi si želáme, aby Kúpele Sliač boli príkladom dobrej praxe, ako sa dá zo štátneho zariadenia vytvoriť moderné kúpeľné centrum. Chceme využiť prírodný potenciál, ktorý na Slovensku máme a potiahnuť celý segment kúpeľníctva,“ uzatvára Martin Beňuch.

Dopracovanú štúdiu z dielne architektonického ateliéru Between zhodnotil pozitívne a povzbudivo aj predseda poroty Ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov pre Projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač Irakli Eristavi: „Týmto chcem ako predseda poroty súťaže návrhov vyjadriť svoju spokojnosť s dopracovaním súťažného návrhu štúdie, ktorá rieši „srdce“ kúpeľov. Za prezentovaným návrhom vidím množstvo kvalitnej práce erudovaných architektov. Týmto chcem popriať autorom i vedeniu kúpeľov veľa energie pri ďalšom postupe projektovej prípravy i realizácii investičného zámeru, ktorý na Slovenskú nemá obdoby.“


Mário Kaprálik