Predplatné
Prihlásiť sa
Banskobystrický Štandard

Mesto Banská Bystrica obnovilo niekoľko základných škôl

skoly,bb2 V Základnej škole Spojová sa počas leta zrealizovala prvá etapa rekonštrukcie kuchyne. Foto: FB Mesto Banská Bystrica

BANSKÁ BYSTRICA – Viaceré základné školy (ZŠ) v Banskej Bystrici sú po letných prázdninách opäť o čosi kvalitnejšie a krajšie. Voľné dni využili riaditelia na rekonštrukcie zastaraných kuchýň, jedální, tried, telocviční, ale aj na nevyhnutné opravy kanalizácie a rozvodov vody v havarijnom stave.

Hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková uviedla, že v niektorých školách práce ešte stále trvajú. V ZŠ Spojová sa počas leta zrealizovala prvá etapa rekonštrukcie kuchyne. Stavebné práce sa zamerali na zníženie stropov, výmenu elektriny, výdajných okien a maľovanie. V druhej etape, ktorá je plánovaná na budúci rok, budú obnovené zastaraná podlaha a kanalizácia. „Podarilo sa nám zrekonštruovať aj 50-ročnú zborovňu a viaceré triedy. Rodičia sú spokojní, že deti trávia čas v čistom prostredí a v priestoroch, ktoré sú pripravené na vzdelávanie,“ hovorí riaditeľka ZŠ Spojová na Fončorde Šárka Kováčová.

Na Fončorde pokračujú stavebné práce aj v ZŠ Moskovská, v ktorej bolo nevyhnutné vymeniť vonkajšiu kanalizáciu a opraviť vodovodné potrubie v havarijnom stave v oboch pavilónoch. V základnej škole na Ďumbierskej ulici bola ukončená komplexná rekonštrukcia kuchyne a jedálne, v rámci ktorej vytvorili žiacku kuchynku a triedu pre nadaných žiakov. „Chceme, aby bolo vyučovanie viac interaktívne, a preto sme v kuchyni vyčlenili aj priestor pre žiakov. Budú sa tu môcť realizovať a v rámci rôznych krúžkov skúšať napríklad upiecť vianočné medovníčky či Sacherovu tortu, o ktorej sa učia na nemeckom jazyku,“ hovorí riaditeľ ZŠ Ďumbierska Patrik Ferianc.

V ZŠ Sitnianska v Sásovej prešla rekonštrukciou veľká telocvičňa, v ktorej vymenili podlahy a obnovili aj obklad. Žiaci tak budú môcť športovať v novom, modernom prostredí. „Aj napriek zložitej ekonomickej situácii sa nám v našich školských zariadeniach postupne darí znižovať obrovský investičný dlh,“ doplnil primátor Ján Nosko.

V ZŠ Sitnianska v Sásovej prešla rekonštrukciou veľká telocvičňa. Foto: FB Mesto Banská Bystrica

Mário Kaprálik